Hadislerle İslam I Allah / Âlemlerin Rabbi

Evvel'sin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen Âhir'sin, senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Zâhir (varlığı delillerle apaçık olan) sensin, varlığı seninkinden daha aşikâr hiçbir şey yoktur. Bâtın (mahiyeti idrak edilemeyen, zâtı insanlar için gizli olan) sensin. Senin mahiyetinden daha gizli olan hiçbir şey yoktur.” 77

A+ A A-
1. Cilt
216/704
Copyright 2019, Tüm hakları saklıdır. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı