Hadislerle İslam III Hayâ / İslâm Ahlâkının Özü

Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “İman, yetmiş küsur parçadır. Hayâ da imandan bir parçadır.”

(M152 Müslim, Îmân, 57)

***

Enes (b. Mâlik)'ten rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) söyle buyurmuştur: “Her dinin (kendine özgü) bir ahlâkı vardır; İslâm ahlâkı(nın özü) hayâdır.”

(İM4181 İbn Mâce, Zühd, 17)

***

Enes (b. Mâlik)'ten rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir; hayâ ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir”

(T1974 Tirmizî, Birr, 47)

***

Selmân'dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Yüce Rabbiniz hayâ sahibi ve cömerttir. Kulu (dua etmek için) O'na ellerini kaldırdığı zaman, o elleri boş çevirmekten hayâ eder.”

(D1488 Ebû Dâvûd, Vitr, 23)

***

A+ A A-
3. Cilt
217/656
Copyright 2019, Tüm hakları saklıdır. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı