Hadislerle İslam VI Firavun, Hâmân ve Kârûn / Tevhidin Amansız Üç Düşmanı

Yüce Allah'ı, âhireti, hesabı, Kitab'ı unutur; kendisine kendi eliyle farklı ilâhlar icat eder. Artık farkında olmasa bile câhiliye devri müşrikleri gibi somut veya soyut putları vardır. Bunların emrinden çıkmaz. Gerçeği ise kıyametin hazin tablolarını görünce fark eder. Ama artık iş işten geçmiştir. Gerçek şudur ki bu semboller, dünya kurulduğundan beri insanlığa ilâhî mesajı ulaştıran hemen her peygamberin karşısına çıkmış, şu veya bu surette her zaman var olagelmiştir. Dolayısıyla Allah ve Resûlü tarafından anlatılan bu kıssalara, bunlarda ismi geçen şahıslara ve yaşanan olaylara, sadece “hikâye” gözüyle bakmamak, ders alınması gereken birer “ibret tablosu” bilinciyle yaklaşmak gerekir.

A+ A A-
6. Cilt
160/656
Copyright 2019, Tüm hakları saklıdır. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı