Hadislerle İslam VI Hz. Peygamber / Saygıya En Lâyık İnsan

iman ettikleri gibi Allah'ın diğer bütün peygamberlerine de aralarında ayrım yapmaksızın iman etmelerini istemiştir.29 Bu nedenle Müslümanlar nazarında bütün peygamberler saygındır. Bütün Müslümanlar kendi peygamberlerine iman ettikleri gibi bu peygamberlere de iman eder ve aynı şekilde en ufak bir saygısızlık yapmaktan da sakınırlar.

A+ A A-
6. Cilt
260/656
Copyright 2019, Tüm hakları saklıdır. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı