Hadislerle İslam VI Bir Peygamber Olarak Hz. Muhammed

Hz. Peygamber, yirmi üç yıllık risâleti süresince yürütmüş olduğu bu tebliğ ve irşad görevi ile inananlardan oluşturduğu toplum üzerindeki câhiliye döneminin izlerini silerek onları maddî-manevî tüm kirlerden arındırmış, böylece, gerçekleştirdiği bu toplumsal değişim ile ideal ümmeti oluşturmuştu.68 Onun böyle bir toplum oluşturması bazı âlimlerce, “Şayet Resûlullah'ın (sav) ashâbından başka bir mucizesi olmasaydı, bu, onun peygamberliğini ispat için yeterdi.” şeklinde yorumlanmıştı.69 Onun, ashâbını câhiliye bataklığından çıkarıp örnek bir toplum70 hâline getirecek nüfuza sahip olması elbette ki Rabbinin ona ihsan etmiş olduğu nübüvvet görevi ile mümkün olmuştu.

A+ A A-
6. Cilt
296/656
Copyright 2019, Tüm hakları saklıdır. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı