Hadislerle İslam VI Hz. Peygamber'in Konuşma Tarzı / Zarif, Ölçülü Ve Anlaşılır

Peygamberimizin önünde ekmek ve hurma vardı. Ona, “Yaklaş da ye.” buyurdu. Süheyb de hurmadan yemeye başladı. Bunun üzerine Peygamber (sav), “Hem gözün ağrıyor (hastasın) hem de hurma yiyorsun!” buyurdu. Süheyb bu latîfeye, “Diğer tarafla çiğniyorum!” diyerek karşılık verdi. Resûlullah (sav) gülümsedi.48

Hz. Peygamber, ashâbını eğitmek için cuma ve bayram günleri hutbe irad ederdi.49 Bu günler dışında da gerekli gördüğü yer ve zamanlarda öğüt vermek, bilgilendirmek, teşvik etmek ve sakındırmak gibi amaçlarla konuşmalar yapardı. Rahmet Elçisi, bir topluluğa hitap ederken herkes tarafından görülmek ve sesini iyi duyurmak için yüksek bir yere çıkardı. O (sav) mescitteki konuşmalarını önceleri bir hurma kütüğünün üzerinde yaparken sonradan ashâbının tavsiyesi üzerine minberde yapmaya başladı.50 Hz. Peygamber mescit dışında konuştuğu zaman ise ya bir devenin üstünde konuşur51 ya da yüksekçe bir yere çıkardı.52

Hutbesine Allah'a hamd ile başlayan Peygamber Efendimiz53 söyleyeceklerini fazla uzatmaz, anlaşılmayacak kadar kısa da kesmezdi.54 Zira önemli olan konuşmayı uzatmak değil, az sözle çok şeyler anlatabilmekti. Ayrıca Hz. Peygamber cemaati usandırmamak için ashâbına her zaman hitap etmez, onların heyecan ve ilgisini canlı tutabilmek adına uygun zaman ve ortamları gözetirdi.55 Çünkü öğretimin zamana yayılması, ilgi ve heyecanın devamlılığı açısından vazgeçilmezdi. Kısacası, her yönüyle ve hayatın her alanında önderimiz ve rehberimiz olan Hz. Peygamber (sav), tüm inananların uyması gereken en güzel örnekti.

A+ A A-
6. Cilt
318/656
Copyright 2019, Tüm hakları saklıdır. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı