Hadislerle İslâm Cilt 1 Sayfa 39

a.g.e. adı geçen eser
a.g.m. adı geçen makale
as aleyhisselam
AÜİFD Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi
b. İbn
bkz. bakınız
bnt. Bint
c. cilt
çev. çeviren
DİA Diyanet İslâm Ansiklopedisi
DİB Diyanet İşleri Başkanlığı
haz. hazırlayan
Hz. Hazreti
İSAV İslâm Araştırmaları Vakfı
md. maddesi
no numara
ra radiyallâhu anh/anhâ/anhümâ/anhüm
s. sayfa
S. sayı
sav sallâllâhu aleyhi ve selem
t.y. baskı tarihi yok
TDV Türkiye Diyanet Vakfı
thk. tahkik
vd. ve diğerleri
y.y. baskı yeri yok
Yay. Yayınları

    

Dipnotlar