Hadislerle İslâm Cilt 1 Sayfa 631

Abdullah (b. Mes"ûd) (ra) anlatıyor: Resûlullah"a (sav) “Allah katında en büyük günah nedir?” diye sordum. “Seni yarattığı hâlde Allah"ın bir denginin olduğunu kabul etmendir.” buyurdu.

(B4761 Buhârî, Tefsîr, (Furkân) 2)

***

Abdullah (b. Mes"ûd) tarafından rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah"a bir şeyi ortak koşarak ölürse cehenneme girer.”

(M268 Müslim, Îmân, 150)

***

Abdurrahman"ın, babası Ebû Bekre"den rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav), “Size en büyük günahın ne olduğunu söyleyeyim mi?” diye sorunca, ashâb, “Evet, buyur ey Allah"ın Resûlü!” dediler. Bunun üzerine Resûlullah, “Allah"a ortak koşmak ve anaya babaya saygısızlık etmektir…” buyurdu.

(B5976 Buhârî, Edeb, 6)

    

Dipnotlar