Hadislerle İslâm Cilt 2 Sayfa 187

Abdullah b. Ömer"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha faziletlidir.”

(B645 Buhârî, Ezân, 30; M1477 Müslim, Mesâcid, 249)

***

Ebû Hüreyre"nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı bir adımla kendisine bir sevap yazılır, diğer adımıyla bir günahı silinir.”

(N706 Nesâî, Mesâcid, 14; HM8240 İbn Hanbel, II, 320)

***

Ebû Mes"ûd anlatıyor: “Resûlullah (sav) namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: "Düzgün durun, karışık durmayın ki kalpleriniz de karmakarışık olmasın!.."

(M972 Müslim, Salât, 122)

***

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar.”

(B662 Buhârî, Ezân, 37; M1524 Müslim, Mesâcid, 285)

    

Dipnotlar