Hadislerle İslâm Cilt 3 Sayfa 283

***

Abdullah b. Ömer"in işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “İyiliklerin en güzeli, evlâdın baba dostlarını ziyaret etmesidir.”

(M6513 Müslim, Birr, 11)

***

Enes"ten nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet gününde her vefasızın, vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır...”

(M4536 Müslim, Cihâd ve siyer, 14)

***

Hz. Âişe (ra) anlatıyor: “Ben Peygamber"in (sav) eşlerinden hiçbirini, Hatice"yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysaki ben Hatice"yi (benden önce vefat ettiği için) görmemiştim. Ancak Peygamber (sav) ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice"nin dostlarına gönderirdi. Bazen ben, "Sanki yeryüzünde Hatice"den başka kadın yok!" diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resûlü, "Hatice şöyle idi, Hatice böyle idi.

Üstelik ondan benim çocuklarım var." derdi.”

(B3818 Buhârî, Menâkıbü"l-ensâr, 20)

    

Dipnotlar