Hadislerle İslâm Cilt 3 Sayfa 329

***

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “...Allah için tevazu gösteren kişiyi Allah ancak yüceltir.”

(M6592 Müslim, Birr, 69)

***

Mücâşioğulları"nın kardeşi İyâz b. Hımâr anlatıyor: “Resûlullah (sav) bir gün hutbe vermek üzere aramızda ayağa kalktı ve şöyle buyurdu: "Allah bana, mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti."

(M7210 Müslim, Cennet, 64)

***

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “…Müslüman kardeşini küçük görmesi, kişiye kötülük olarak yeter…”

(M6541 Müslim, Birr, 32)

    

Dipnotlar