Hadislerle İslâm Cilt 4 Sayfa 23

Ebû Mes"ûd"dan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Bir kişi, sevabını Allah"tan umarak ailesine harcama yaptığında, bu harcama onun için sadaka olur.”

(B55 Buhârî, Îmân, 41; M2322 Müslim, Zekât, 48)

***

Abdullah b. Amr"ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.”

(D1692 Ebû Dâvûd, Zekât, 45)

***

İbn Abbâs"tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.”

(İM1977 İbn Mâce, Nikâh, 50)

    

Dipnotlar