Hadislerle İslâm Cilt 5 Sayfa 151

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Bir insan, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder...”

(M6853 Müslim, Zikir, 38)

***

Ebû Ümâme anlatıyor: “Hz. Peygamber"i (sav) Veda Haccı yılındaki hutbesinde şöyle derken işittim: "…Kefil, borçtan sorumludur ve borcun ödenmesi gerekir."

(T1265 Tirmizî, Büyû", 39)

    

Dipnotlar