Hadislerle İslâm Cilt 5 Sayfa 277

Adî b. Hâtim anlatıyor: “Resûlullah"a (sav) av hakkında sordum. Şöyle buyurdu: "Okunu attığın zaman Allah"ın adını an (besmele çek.) Şayet avı ölmüş olarak bulursan onu yiyebilirsin. Ama (ölmüş olan) av, suda ise o takdirde yeme! Çünkü ölümü suda (boğulmak)tan dolayı mı yoksa senin okun ile mi oldu bunu bilemezsin."

(M4982 Müslim, Sayd, 7)

***

Abdullah b. Amr (ra)"dan rivâyete göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Haksız yere (öldürmesini meşru ve haklı kılacak bir neden olmaksızın) bir serçe veya daha büyük bir kuşu öldüren insana Yüce Allah mutlaka (bunun hesabını) sorar. ” “Ey Allah"ın Resûlü! Kuşun öldürülmesini haklı kılan ne olabilir?” diye sorulunca, “(Avlayan kimsenin) onu (usulüne göre) kesmesi ve yemesidir. Ayrıca başını kopartıp (etrafa) atmamasıdır. ” diye cevap vermiştir.

(N4354 Nesâî, Sayd ve Zebâih, 34)

***

İbn Abbâs"tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Hiçbir canlıyı hedef olarak kullanmayın!”

(M5059 Müslim, Sayd, 58)

***

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) deniz suyu hakkında şöyle buyurmuştur: “Onun (denizin) suyu temiz, ölüsü de helâldir.”

(N4355 Nesâî, Sayd, 35)

    

Dipnotlar