Hadislerle İslâm Cilt 5 Sayfa 391

Cündeb b. Abdullah el-Becelî"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim ırkçılık propagandası yaparak veya kabileciliğe/ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü câhiliye ehlinin ölümü gibidir.”

(M4792 Müslim, İmâre, 57)

***

Cübeyr b. Mut"im"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir.”

(D5121 Ebû Dâvûd, Edeb, 111-112)

***

İbn Ömer"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav), Mekke"nin fethi günü insanlara bir hutbe vererek şöyle buyurmuştur: “Ey İnsanlar! Allah sizden câhiliye gururunu ve atalarla övünme âdetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur: İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkâr, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Âdem"in çocuklarıdır. Ve Allah Âdem"i topraktan yaratmıştır…”

(T3270 Tirmizî, Tefsîru"l-Kur"ân, 49; D5116 Ebû Dâvûd, Edeb, 110-111)

    

Dipnotlar