Hadislerle İslâm Cilt 5 Sayfa 45

Mus"ab b. Sa"d anlatıyor: “Sa"d (ra) kendisinin diğerlerinden daha üstün olduğu düşüncesindeydi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: "Size ancak zayıflarınız sebebiyle yardım ediliyor ve rızık veriliyor, değil mi?"

(B2896 Buhârî, Cihâd, 76)

***

İbn Mes"ûd"un (ra) işittiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Ancak iki kişiye gıpta edilir: Allah"ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayan kimse ile Allah"ın kendisine verdiği (ilim ve) hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.”

(B1409 Buhârî, Zekât, 5; M1896 Müslim, Müsâfirîn, 268)

***

Hz. Âişe (ra) diyor ki, “Hz. Peygamber (sav) şöyle derdi: "Allah"ım, cehennemin fitnesinden ve azabından, kabir fitnesinden ve azabından, zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirlik fitnesinin şerrinden sana sığınırım..."

(B6377 Buhârî, Deavât, 46)

***

Ebû Hüreyre"den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Zenginlik, mal çokluğu değildir; asıl zenginlik, gönül tokluğudur.”

(B6446 Buhârî, Rikâk, 15)

    

Dipnotlar