Hadislerle İslâm Cilt 5 Sayfa 485

Ebû Şürayh el-Huzâî"den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Cinayet veya yaralanma gibi bir cürüme maruz kalan kişi (ya da velîsi) şu üç şeyden birini seçer: Ya (hukukun eliyle suça denk bir müeyyide yani) kısas ister ya affeder ya da diyet alır. Dördüncü bir şey isterse onu engelleyin. Kim de bundan sonra sınırı aşarsa onun için acı verici bir azap vardır.”

(D4496 Ebû Dâvûd, Diyât, 3)

***

Enes (b. Mâlik) şöyle demiştir: “Bir defasında kısas talebi için Resûlullah"a (sav) gelindi de o, (suçluyu) affetmelerini tavsiye etti.”

(N4787 Nesâî, Kasâme, 28-29)

***

Vâil b. Hucr anlatmaktadır: “Hz. Peygamber"in (sav) yanındaydım. Boynundan kayış ile bağlanmış bir katil getirildi. Resûlullah maktulün velîsini çağırdı ve ona şöyle dedi: "Affeder misin?" Adam, "Hayır." dedi. Resûlullah, "Diyet alır mısın?" dedi. Adam yine, "Hayır." dedi. Resûlullah, "Öldürecek misin?" dedi. Adam, "Evet." diye cevap verdi. Bunun üzerine Resûlullah, "Onu götür." buyurdu. Adam arkasını dönmüş giderken tekrar, "Onu affeder misin?" dedi. Adam, "Hayır." dedi. Resûlullah bu sefer, "Diyet alır mısın?" diye sordu. Adam yine, "Hayır." dedi. Resûlullah, "Öldürecek misin?" dedi. Adam, "Evet." diye cevap verdi. Resûlullah yine, "Onu götür." buyurdu. Aynı söyleşi dördüncü sefer yaşandığında Resûlullah şöyle buyurdu: "Dinle! Sen onu affedersen, o katil hem kendi günahını hem de maktulün günahını yüklenir." Bunu duyan adam, katili affetti.”

(D4499 Ebû Dâvûd, Diyât, 3)

    

Dipnotlar