Hadislerle İslâm Cilt 6 Sayfa 243

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Bana itaat eden, Allah"a itaat etmiştir. Bana isyan eden, Allah"a isyan etmiştir...”

(M4749 Müslim, İmâre, 33)

***

Abdullah b. Râfî"in, Ümmü Seleme"den işittiği bu hadise göre, Hz. Peygamber (sav), miras ve kaybolmuş mallar konusunda anlaşamayıp kendisine gelen iki kişiye şöyle demiştir: “Bana (vahiy) gelmeyen hususlarda, aranızda, kendi kanaatime göre hüküm veririm.”

(D3585 Ebû Dâvûd, Kadâ" (Akdiye), 7)

***

Ebû Hüreyre"den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ben ilk diriltilecek ve ardından cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek olan kimseyim. Sonra arşın sağında duracağım. Yaratılmışlar içerisinde bu makamda benden başka duracak kimse yoktur.”

(T3611 Tirmizî, Menâkıb, 1)

***

Cündeb"in işittiğine göre, Hz. Peygamber (sav), vefatından beş gün önce şöyle buyurmuştur: “Sizden birinin bana dost olmasından (ve böylece Allah"ın dostluğu yanında ikinci bir dostluk oluşmasından) sakınırım. Çünkü Yüce Allah beni, tıpkı İbrâhim"i dost edindiği gibi dost edinmiştir.”

(M1188 Müslim, Mesâcid, 23)

    

Dipnotlar