Hadislerle İslâm Cilt 6 Sayfa 51

Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: “Resûlullah"a (sav), "Yâ Resûlallah, insanların en üstünü kimdir?" diye soruldu. O da, "(Günahtan) en çok sakınanıdır." diye cevap verdi. "Biz sana bunu sormamıştık." dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sav),"Öyle ise Allah"ın peygamberi Yusuf"tur." buyurdu.”

(B3490 Buhârî, Menâkıb, 1)

***

Ebû Hüreyre"nin Hz. Peygamber"den (sav) naklettiğine göre, (Yusuf"un) elçisine söylediği, “Ona, ellerini kesen kadınların derdi ne idi? diye sor.” (Yûsuf, 12/50) sözü hakkında Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Ben olsaydım hemen kabul eder, (aklanmaya) gerekçe aramazdım.”

(HM8535 İbn Hanbel, II, 346)

***

İbn Ömer"den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim; İbrâhim"in oğlu İshak"ın oğlu Yakub"un oğlu Yusuf"tur.”

(B3390 Buhârî, Enbiyâ, 19)

    

Dipnotlar