Hadislerle İslâm Cilt 7 Sayfa 151

Enes b. Mâlik"in (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) hutbesinde, “Sancağı önce Zeyd aldı ve vuruldu. Ardından sancağı Ca"fer aldı o da vuruldu. Sonra Abdullah b. Revâha sancağı aldı ve o da vuruldu. Sonra Hâlid b. Velîd, önceden komutan tayin edilmediği hâlde sancağı teslim aldı ve ona fetih verildi. Onların şimdi yanımda olmaları beni bundan daha çok mutlu etmezdi (ya da) şimdi aramızda olmak onları (bulundukları yerden) daha çok mutlu etmezdi.” buyurdu ve gözlerinden yaşlar süzüldü.

(B3063 Buhârî, Cihâd, 183)

    

Dipnotlar