Hadislerle İslâm Cilt 7 Sayfa 333

Üsâme b. Şerîk anlatıyor: “Bedevîler, "Ey Allah"ın Resûlü! Tedavi olmayalım mı?" dediler. Resûlullah (sav), "Ey Allah"ın kulları! Elbette tedavi olun. Muhakkak ki Allah bir hastalık hariç her hastalığın şifasını veya devasını yaratmıştır." buyurdu. "Ey Allah"ın Resûlü! O hastalık nedir?" dediklerinde ise, "İhtiyarlık." buyurdu.”

(T2038 Tirmizî, Tıb, 2)

***

Ebu"d-Derdâ"dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah, hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti. Tedavi olun, fakat haramla tedavi olmayın.”

(D3874 Ebû Dâvûd, Tıb, 11)

***

Câbir"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Her derdin bir devası vardır. Derdin devasında isabet edilebilirse Yüce Allah"ın izniyle düzelir.”

(M5741 Müslim, Selâm, 69)

    

Dipnotlar