Hadislerle İslâm Cilt 7 Sayfa 87

Enes b. Mâlik şöyle demiştir: “Resûlullah (sav) Hayber"e savaş açtı. Orayı savaşla ele geçirdik ve esirler toplandı.”

(D3009 Ebû Dâvûd, İmâre, 23-24)

***

İbn Ömer anlatıyor: “...Resûlullah (sav) Hayber"e galip geldiği zaman Yahudileri oradan çıkarmak istemişti. Çünkü Hayber"de galip geldiğinde arazi Allah"a, Resûlü"ne (sav) ve Müslümanlara ait olmuş (bu nedenle de) Resûlullah (sav) Yahudileri oradan çıkarmak istemişti. Bunun üzerine Yahudiler, hurma hasadı işlerini sürdürmek ve mahsulün yarısı kendilerinin olmak üzere, Resûlullah"tan Hayber"de bırakılmalarını istediler. Resûlullah (sav) onlara, "Bu şartlarla istediğimiz müddetçe sizleri burada bırakıyoruz." buyurdu.”

(B2338 Buhârî, Müzâraa, 17)

    

Dipnotlar