HADİSLERLE İSLÂM 1
Hadislerin Hadislerle Yorumu

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR
Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL
Prof. Dr. Bünyamin ERUL

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR
Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL
Prof. Dr. Bünyamin ERUL
Doç. Dr. Huriye MARTI
Dr. Mahmut DEMİR

REDAKSİYON HEYETİ

Doç. Dr. Huriye MARTI
Yrd. Doç. Dr. Zişan TÜRCAN
Dr. Abdurrahman CANDAN
Dr. Mahmut DEMİR
Dr. Mehmet HARMANCI
Dr. Muhammet Ali ASAR
Dr. Saliha TÜRCAN
Ali ÇİMEN
Elif ERDEM
Esma ÜRKMEZ
Hale ÇERÇİBAŞI
Kenan ORAL
Mahmut Esad ERKAYA
Rukiye AYDOĞDU
Salih ŞENGEZER
Suat KOCA
Yıldıray KAPLAN
Yusuf TÜRKER

SON OKUMA

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR
Dr. Mahmut DEMİR
Elif ERDEM
Hale ÇERÇİBAŞI
Kenan ORAL
Rukiye AYDOĞDU
Salih ŞENGEZER
Yusuf TÜRKER

Genel Koordinatör: Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR
Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel SALMAN
Koordinasyon: Yunus AKKAYA
Grafik-Tasarım: TAVOOS (0312. 439 01 69)
Baskı Kontrol: İsmail DERİN
Baskı ve Cilt: Semih Ofset (0312. 341 40 75)
Baskı: 2. Baskı, Ankara 2013
DİYK Kararı: 12.07.2011/49
2012-06-Y-0003-915
ISBN 978-975-19-5539-5 (takım)
ISBN 978-975-19-5546-3 (1. cilt)
Sertifika No: 12930